Sisustussuunnitteluprojektin kulku

Suunnittelutyön kulku lyhyesti:

Tapaan asiakkaan kohteessa ja dokumentoin tilat ja toiveet.
Teen suunnittelutyöstä yksityiskohtaisen tarjouksen
Teen alustavia ideoita,luonnoksia, materiaalivalintoja ja laskelmia kustannuksista
Tapaan uudelleen asiakkaan ja keskustelemme parhaista vaihtoehdoista.
Teen lopulliset ns. työpiirustukset, joiden mukaan suunnitelma toteutetaan. Näihin kuuluu: pohjapiirrokset, kalustepohjat, valaistussuunnitelmat, seinäprojeketiot ja leikkaukset. Kuvia voidaan käyttää esim. urakoiden kilpailuttamiseen.
Teen rakentamisen aikana mahdollisesti lisätarkennuksia suunnitelmiin ja käy työmaalla neuvomassa.